Stöd för personalledning, en gemensam personalförvaltning och dess utveckling

Tahti – arbetsgivarens personalinformation

I fortsättningen finns material som gäller Tahti på webbsidorna av Palkeet: https://www.palkeet.fi/palvelut/tahti-tyonantajan-henkilostotieto.html .

Publicerad 5.8.2014 kl. 13.23 , uppdaterad 27.12.2018 kl. 14.25
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter