Stöd för personalledning, en gemensam personalförvaltning och dess utveckling

Tahti – arbetsgivarens personalinformation

Statsförvaltningens koncernaktörernas arbetsfördelning och ansvar ska klarläggas. I anslutning till detta ska en del av HR-processernas utvecklande och stödåtgärder som Statskontoret har tidigare tagit hand om, överföras till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) fr.o.m. 1.10.2018. I fortsättningen finns material som gäller Tahti på webbsidorna av Palkeet.

Tahti är ett system för personalinformation för statliga arbetsgivare vid planeringen, beslutsfattandet och ledningen av personalresurser.

Tahti erbjuder:

 • Aktuell, omfattande och enhetlig statistikdatabas över statens personal.
 • Jämförelsedata om ämbetsverk, förvaltningsområden, olika slag av ämbetsverk, hela staten, den allmänna arbetsmarknaden och EU-löner.
 • Lätthanterliga rapporter som beroende på ämnesområdet finns tillängliga med statistikuppgifter på månads- eller årsnivå. Rapporterna fås om
  • personalmängder
  • förtjänster (inkl. information om svårighetsnivåer och likalön)
  • personalbokslut
  • arbetstider och tillfredsställelse i arbetet
  • arbetskraftkostnader och sjukfrånvaro
  • ledningens rapporter
 • Aktuella nyheter om Tahti
 • Statens arbetsmarknadsverks publikationer och analyser
 • Diskussionsforum för användare och arbetsgivarrepresentanter
 • Tahti-webbutbildning

Presentation av Tahti >

Valtoris internetskola ger Tahti-utbildning

Vi erbjuder Tahti-utbildning på: www.valtori.fi/verkkokoulu. För inloggningen behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Mera information finns i Tahti.

Kontaktuppgifter >

Se också: Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra >

Publicerad 5.8.2014 kl. 13.23 , uppdaterad 27.9.2018 kl. 10.14
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter