Hoppa innehåll

Fördelarna med eKvittot tillgängliga för företagen senast 2025

Målet med projektet för att främja realtidsekonomin är att göra 20 procent av kvittona mellan företag strukturerade före utgången av 2023. Målet är att 80 procent av kvitton mellan företag ska gå i strukturerad form före 2025.

Målet medför en betydande kostnadsbesparing för företagen. eKvittot som tas i bruk i stället för papperskvittot har uppskattats gynna företagen årligen med hundratals miljoner euro i och med att det manuella arbetet minskar. För närvarande räcker det inte med att skanna kvittot för att få besparingar, utan kvittona ska vara i strukturerad form.

eKvittot innehåller strukturerad information. Genom att hantera strukturerad information kan ekonomiförvaltningens processer göras mer automatiska och samtidigt kan informationen i eKvittot utnyttjas i större utsträckning i dataekonomin.

Fördelarna tillgängliga för företagen

Under projektets gång är avsikten att skapa möjligheter för alla finländska företag och organisationer att ta i bruk ett strukturerat kvitto och i och med ibruktagandet även uppnå den nytta som eKvittot medför.

För att e-Kvittot och nyttan av det ska kunna utnyttjas i stor utsträckning ska ett så omfattande nätverk av intressentgrupper som möjligt engageras i verksamheten. Ett sådant nätverk av intressenter är Användararbetsgruppen för e-fakturaforumet, som redan har uttryckt sitt stöd för de mål som ställts upp för eKvittot i det realtidsekonomiska projektet. Användararbetsgruppen deltar aktivt i utvecklingsarbetet av e-Kvittot, så att nyttan med det digitala kvittot kan utnyttjas fullt ut.

Uttalande från användararbetsgruppen för forumet för e-fakturor om marknadsföring av eKvitto som en del av företagens realtidsekonomi > (på finska)

Mer information

Keijo Kettunen, betalningsrörelsechef, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi
Pirjo Ilola, ledande sakkunnig inom ekonomiförvaltningen, pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter