Hoppa innehåll

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 2/2020 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 2/2020 har publicerats den 23 april. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet.

Nyheter på svenska i detta brev:

Allmänt

En hälsning från generaldirektören: Statens tjänster fungerar även mitt i coronaepidemin

Ekonomi

Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2019 är färdigt
Statsförvaltningen godkänner tills vidare även äldre e-fakturaversioner utanför Europanormen
Aktuellt i implementeringsprojektet för Statens betalningsrörelse 2020
Ett litet ämbetsverks stora insikt ger effektivare upphandlingar
Herkkä – en ny produktionsmiljö för hantering och arkivering av HR-information
Föreskrifter och instruktioner inkluderar nu också kommunekonomins innehåll
Nya föreskrifter och instruktioner för redovisningen har publicerats

Kunskap

Granskakommuner.fi ger insikt i kommunernas ekonomi och verksamhet
Netra stängdes – i framtiden får du information från Granskaförvalningen.fi
Statskontoret och Palkeet föreslås få nya uppgifter inom analys- och rapporteringstjänster

Arbetsliv

Valtiolla.fi publiceras på valborgsveckan – anmäla en intressant tjänsteman
Sammansättning av nätverk för arbetarskyddet

Medborgartjänster

Ersättning för arbetsolycka vid distansarbete
Meddelande för statens reseskadeskydd utomlands (2/2020)

Läs nyhetsbrev Nyheter från kontoret 2/2020 >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter