Hyppää sisältöön

  • Suomi
  • Svenska
  • English

EU-väärinkäytöksiä koskeva ilmoituskanava valtionhallinnon virastoille

  • Valtionhallinnon virastoille hankitaan yhteinen sisäinen ilmoituskanava EU-oikeuden väärinkäytösten ilmoittamiseen. Tällä niin kutsutulla Whistleblower-kanavalla varmistetaan, että valtionhallinnon työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä turvallisesti ja luotettavasti. Kansalaiset ilmoittavat viranomaisten väärinkäytösepäilyksistään Oikeuskanslerinviraston kautta.

    Valtiovarainministeriö on antanut valtion yhteisen ilmoituskanavaratkaisun hankinnan Valtiokonttorin tehtäväksi. Tavoitteena on, että ilmoituskanava on käytettävissä valtionhallinnon virastoissa direktiivin vaatimuksen mukaisesti 17. joulukuuta 2021 mennessä.

    Valtiokonttori valmistelee ilmoituskanavan hankintaa ja käyttöönottoa. Päivitämme tietoja tälle sivulle lähiaikoina.

    Whistleblower työryhmä – EU-oikeuden väärinkäytökset ja niitä koskeva ilmoituskanava >