Sökresultaten

Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk

Statskontoret ansvarar på uppdrag av finansministeriet för anskaffningen samt underhållet och vidareutvecklingen av den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk. Den tekniska lösningen är gemensam för statsförvaltningens organisationer. Lösningen gör det möjligt att ordna ämbetsverkens interna anmälningskanaler. Statskontoret har konkurrensutsatt den tekniska tjänsten. Besvärstiden för konkurrensutsättningen har gått ut och upphandlingsbeslutet har..
Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk

Sammanlagt 1 sökresultat.