Hyppää sisältöön

Valtiokonttori kilpailutti väärinkäytösepäilysten teknisen ilmoituskanavaratkaisun valtionhallinnolle

Valtiokonttori vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta valtiohallinnon organisaatioille yhteisen väärinkäytösepäilyksiä koskevan teknisen ilmoituskanavaratkaisun hankinnasta sekä ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Tekninen ratkaisu mahdollistaa virastokohtaisten sisäisten ilmoituskanavien järjestämisen.

Valtiokonttori on kilpailuttanut teknisen palveluntarjoajan. Kilpailutuksen valitusaika on päättynyt ja hankintapäätös on lainvoimainen. Kilpailutuksen voitti Webropol Oy ja yhteistyö on käynnistetty. Tämänhetkisen arvion mukaan ilmoittajan suojelua koskeva laki tullaan antamaan eduskunnalle joulukuussa, jolloin lain voimaantulo tulee viivästymään direktiivissä mainitusta määräajasta 17.12.2021. Teknisen ilmoituskanavaratkaisun käyttöönottoprojektit käynnistetään kuitenkin mahdollisimman pian sen varmistamiseksi, että ilmoituskanavat ovat käytössä lain voimaan tullessa.

Yhteisen teknisen ilmoituskanavaratkaisun käyttöönotto on virastoille vapaaehtoista. EU:n lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että vähintään 50 työntekijän yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa on sisäinen ilmoituskanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä. Yhteisellä teknisellä ratkaisulla haetaan laadukasta palvelua ja kustannustehokkuutta, kun jokaisen viraston ei tarvitse hankkia omaa teknistä ratkaisua sisäistä ilmoituskanavaa varten. Valtiokonttori on pyytänyt järjestelmän käyttöönottavia organisaatioita nimeämään yhteyshenkilön, joiden kautta virastoja tiedotetaan teknisen ilmoituskanavan käyttöönotosta ja sen ohjeistuksesta.

Jokainen virasto tekee oman ilmoituskanavansa laajuutta, viraston sisäistä koulutusta, ilmoitusten käsittelyprosesseja ja resursointia koskevat peruslinjaukset itsenäisesti ja tiedottaa niistä henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen. Valtiokonttori on laatinut virastoille tukimateriaalin virastokohtaisen valmistelun helpottamiseksi.

Väärinkäytösepäilysten ilmoituskanavalla eli niin kutsutulla Whistleblower-kanavalla varmistetaan, että valtionhallinnon työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä turvallisesti ja luotettavasti.

EU-väärinkäytöksiä koskeva ilmoituskanava valtionhallinnon virastoille >

Valtiovarainministeriö: Työryhmän loppuraportti väärinkäytöksi koskevan ilmoituskanavan valmistelemisesta valtionhallinnon käyttöön >

 

Lisätietoja:

yksikönjohtaja Mari Näätsaari, puh. 0295 50 2259, mari.naatsaari@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

Ei uutisia

◄ Kaikki uutiset