Hoppa innehåll

Samordning av corona-relaterade subventioner har startat på Statskontoret

Statskontoret har börjat samordningen av övriga stödformer som beviljats ​​på grund av coronapandemin med temporärt kostnadsstöd för företag.

Kostnadsstödet som kunde ansökas från Statskontoret från 7 juli till 31 augusti 2020 var avsett för företag och föreningar vars omsättning hade sjunkit avsevärt till följd av coronakrisen och som hade svåranpassade kostnader.

Nästan alla ansökningar har behandlats

Statskontoret mottog 12 875 ansökningar om kostnadsstöd. Nästan alla ansökningar har nu behandlats.

Av de 1100 förfrågningar om korrigeringar som har inkommit har circa 900 behandlats.

Företagstödet från BF och NTM samordnas först

Statskontorets uppgift är att samordna andra subventioner relaterade till coronasituationen som beviljats ​​till företag under år 2020 med företagens temporära kostnadsstöd. Detta innebär att andra subventioner dras av från kostnadsstödet helt eller delvis i enlighet med lagen. Samordning av stöd som beviljas efter coronapandemin blir möjligt när allt stöd som beviljats ​​företaget är känt.

Samordningen startar med företagsstöden från Business Finland (BF) och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Det finns cirka 180 ärenden som ska samordnas. För en del företag innebär det återbetalning, i vissa fall leder det till nya utbetalningar av kostnadsstödet.

Samordningsarbetet förväntas pågå fram till årsskiftet

I en del av de samordnade bidragen pågår ansökningsperioden.

Cirka hälften av de restaurangbidrag som beviljats ​​av UF-centret, där ansökningsperioden för återanställningsstöd kvarstår till slutet av oktober, har hittills samordnats. För denna form av stöd kan samordning endast slutföras i slutet av ansökningsperioden.

Samordningsarbetet med koronasubventioner för 2020 förväntas fortsätta vid Statskontoret fram till slutet av året.

Tilläggsuppgifter

Jyri Tapper, divisionschef, tfn. +358 295 502 950
Pekka Syrjänen, chefjurist, tfn. +358 295 502 773
Tuomo Yliluoma, servicechef, tfn +358 295 503 349

Kostnadsstödets telefontjänst betjänar på vardagar kl 9-15 på tel. 0295 50 3050.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter