Hoppa innehåll

Rehabiliteringsrätten för krigsinvalidernas makar utvidgas

Från och med 1.1.2020 har även makar till svårt skadade krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 30-45 % rätt till rehabilitering. Tidigare var gränsen för makar 50 %. För krigsinvalidernas änkor är gränsen fortfarande 30 %.

Statsrådet godkände under sitt sammanträde 12.12.2019 en ny förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2020. Enligt förordningen har ovannämnda krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor rätt till årlig anstaltsrehabilitering, dagrehabilitering eller öppenvårdsrehabilitering. För ytterligare information se Statskontorets hemsidor >

Statskontoret har uppskattat att denna förändring gäller ca 180 personer. Ansökan om rehabilitering skall skickas till Statskontoret.

Länk till Statsrådets beslut (på finska; förslaget på svenska i slutet av sidan) >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter