Hoppa innehåll


Insjuknande orsakad av corona i krigsinvalidernas avtalsanstalt

Krigsinvalider sköts om i tiotals av Statskontorets avtalsanstalter runt omkring Finland. Anstalterna följer social-och hälsovårdsministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds givna direktiv för hanteringen av situationen med coronaviruset. Statskontoret följer anstalternas situation.

Tyvärr har det i vårdanstalter, med vilka Statskontoret har ramavtal med, skett de första insjuknanden orsakade av coronaviruset. Vi kommenterar inte ärendet eller möjliga senare insjuknanden mera än det här.

Statskontoret
Militärskadeärenden

Ytterligare motiv

◄ Alla nyheter