Hoppa innehåll

Insjuknande orsakad av corona i krigsinvalidernas avtalsanstalt

Krigsinvalider sköts om i tiotals av Statskontorets avtalsanstalter runt omkring Finland. Anstalterna följer social-och hälsovårdsministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds givna direktiv för hanteringen av situationen med coronaviruset. Statskontoret följer anstalternas situation.

Tyvärr har det i vårdanstalter, med vilka Statskontoret har ramavtal med, skett de första insjuknanden orsakade av coronaviruset. Vi kommenterar inte ärendet eller möjliga senare insjuknanden mera än det här.

Statskontoret
Militärskadeärenden

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter