Hoppa innehåll

Rapportering av budget och ekonomiplan för 2020 till Statskontorets Kommunekonomins informationstjänst

Kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan skickas till Kommunekonomins informationstjänst och godkänns i informationstjänsten senast 15 januari 2020.

Kommunerna och samkommunerna ska rapportera:

  • budget 2019,
  • budget 2020,
  • ekonomiplan 2021 och
  • ekonomiplan 2022.

Det är möjligt att rapportera helheten Talousarvio ja -suunnitelmatiedot (KTAS) fr.o.m. 19.12.2019.

Budget- och planinformation för 2020 kan inte rapporteras till Kommunekonomins informationstjänst utan ett korrekt användarnamn. De rättigheterna som kommunen/samkommunen har anmält har aktiverats i informationstjänsten.

Hur görs rapporteringen?

Rapportering ska genomföra enligt JHS 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner och dess bilaga 1 Handboken Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering. XBRL-taxonomin och Excelblankett kan hittas i  tjänsten avoindata.fi (länk: SBR-2019-12-11).

Uppgifterna rapporteras till Kommunekonomins informationtjäst i antingen XBRL- eller CSV-format. Kommunen eller samkommunen kan skicka in uppgifterna via Suomi.fi-informationsleden, via webbplatsen som bilaga eller via en separat Excel-blankettapplikation.

Se mer detaljerade instruktioner från https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kommun-och-landskapsekonomins-informationstjanst/#produktion

Mera information:

Vi tackar för samarbete!

Statskontoret

Varför samlas finansiella uppgifter in?
Datainsamlingen grundar sig på regeringens lagförslag om produktion och rapportering av kommunala finansiella uppgifter (HE 60/2019 vp) som riksdagen godkände den 10 december 2019, Statskontorets framtida roll som förvaltare och registeransvarig för den kommunala finansiella datareserven samt Finansministeriet informationsbehov.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter