Hyppää sisältöön

Vuoden 2020 talousarvio ja -suunnitelmatietojen raportointi Valtiokonttoriin

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat vuoden 2020 talousarvio ja -suunnitelmatietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun. Tiedot tulee toimittaa tietopalveluun 15.1.2020 mennessä.

Raportoitavat tiedot koskevat

  • laadintakauden talousarviota 2019,
  • talousarviota 2020,
  • taloussuunnitelmaa 2021 ja
  • taloussuunnitelmaa 2022.

Talousarvio ja -suunnitelmatiedot raportointikokonaisuuden (KTAS) raportointi on mahdollista 19.12.2019 alkaen.

Tietojen raportointi edellyttää kunnan tai kuntayhtymän Valtiokonttorille ilmoittamaa asiointirooliin perustuvaa käyttäjäoikeutta. Ilmoitetut oikeudet on aktivoitu tietopalveluun.

Miten raportointi tehdään?

Raportointi toteutetaan JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suosituksen ja sen liitteenä 1 olevan Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -käsikirjan mukaisesti. KTAS-raportointikokonaisuutta koskeva XBRL-taksonomia ja Excel-tiedonsyöttölomake löytyvät avoindata.fi:stä (ks. SBR-2019-12-11).

Tiedot raportoidaan Kuntatalouden tietopalveluun joko XBRL- tai CSV-muotoisina. Tietoja voi toimittaa kolmella tavalla: Suomi.fi-palveluväylän, erillisen verkkosivun kautta liittiedostona tai Excel-tiedonsyöttölomakkeen kautta. Ohjeet tietojen toimitukseen löytyvät osoitteesta https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/kuntatalouden-tietopalvelu/#tuotanto.

Lisätietoa ja tukea raportointiin:

Kiitämme yhteistyöstä!

Valtiokonttori

Miksi taloustiedot kerätään?
Tiedonkeruu perustuu eduskunnan 10.12.2019 hyväksymään hallituksen esitykseen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019 vp), Valtiokonttorin tulevaan tehtävään kuntien taloustietovarannon ylläpitäjänä ja rekisterinpitäjänä sekä valtiovarainministeriön tietotarpeeseen.

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset