Hyppää sisältöön

Uutisia sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluista vuonna 2024

Ohjekirjeet sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelujen järjestämisestä vuonna 2024 on nyt julkaistu. Uudet ohjekirjeet ovat luettavissa Valtiokonttorin verkkosivuilta, linkit ohjekirjeisiin löytyvät alta.

Vuonna 2024 sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluihin liittyy myös joitakin muutoksia, jotka on syytä ottaa huomioon tänä vuonna.

Sotilasvammalakiin on ehdotettu muutosta siten, että sotainvalidien asumispalvelujen vuokra tullaan maksamaan jatkossa samalla määrärahalla kuin palvelutkin. Palveluasuminen tulee siis sotainvalidille ilmaiseksi. Tämä ei koske sotilasvammalain piiriin kuuluvia asevelvollisena vammautuneita eikä rintamaveteraaneja. Ajankohta lakimuutoksen voimaantulolle ei ole vielä tiedossa, mutta tiedotamme asiasta välittömästi sen edetessä.

Huomioitava on myös se, että tuettua kotona kuntoutumista voi jatkossa järjestää sotainvalideille kotipalvelumäärärahoilla samoin kuin rintamaveteraaneillekin.

Rintamaveteraanien kuntoutuksen määrärahan osalta uutta vuonna 2024 on se, että määräraha on käytettävä vuoden 2024 aikana järjestettyyn kuntoutukseen. Selvitys vuoden 2024 kuntoutuksesta on palautettava maaliskuun loppuun mennessä.

Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille 2024
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje hyvinvointialueille vuodelle 2024
Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje hyvinvointialueille vuodelle 2024
Rintamaveteraanien laitoskuntoutusta järjestävät kuntoutus- ja hoitolaitokset ja hoitopäivähinnat vuonna 2024

Lisätietoja rintamaveteraanien palveluista

Rintamaveteraanien palvelut ja ohjeet

Kohderyhmä: Kunnat ja hyvinvointialueet Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset