Hoppa innehåll

Nyheter från kontoret 1/2023 har publicerats

kuvituskuva talvi lasihelmi
Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 1/2023 har publicerats den 16 februari 2023. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet.

Nyheter på svenska i detta brev:

Allmänt

Temat för Valtio Expo är en hållbar och bärande offentlig förvaltning
De faktiska kostnaderna för Finlands plan för återhämtning och resiliens har publicerats
Statskontorets anmälningskanal öppnade

Ekonomi

Självutvärderingsverktyget hjälper till att identifiera och utveckla upphandlingskompetensen
Beskrivningen av den övergripande arkitekturen för offentliga upphandlingar stöder kunskapsbaserad ledning av upphandlingar
Utbildningshelheten för statens ekonomiförvaltning utvecklas 2023–2024
Leverans- och ibruktagningsprojektet för den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar är avslutat
Staten tar i bruk meddelanden om beställnings- och beställningsbekräftelse i Peppol-format från och med den 1 april 2024
Nya föreskrifter och instruktioner

Kunskap

Välfärdsområdenas ekonomiska rapportering har inletts
Utredning: Statsförvaltningens kultur för kunskapsbaserad styrning på en god nivå, strukturer och praxis behöver utvecklas

Arbetsliv

Diskussionsplattform för utvecklare
Evenemangskalendern på Valtiolla.fi sammanställer statens gemensamma evenemang
Ansök om Kaiku-utvecklingspengar

Medborgartjänster

Olycksfallsskyddet vid distansarbete förbättrades i början av året

LÄS NYHETSBREV NYHETER FRÅN KONTORET 1/2023 >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter