Hyppää sisältöön

Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkikuntia.fi-palvelussa

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021. Nyt kuntatalouden ensimmäiset neljännesvuosittain raportoitavat toteumatiedot ovat saatavilla Valtiokonttorin Tutkikuntia.fi-palvelusta.

Valtiokonttorin Tutkikuntia.fi-palvelun tarjonta laajenee tulevan vuoden aikana

Tällä hetkellä Tutkikuntia.fi-palvelussa on saatavilla kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmatiedot vuodesta 2020 lähtien sekä neljännesvuosittaiset toteumatiedot yksiköittäin vuodesta 2021 lähtien. Koko maata koskevat neljännesvuosittaiset tiedot julkaistaan palvelussa kesäkuussa 2021.

Palvelun tarjonta laajenee edelleen, kun kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösennusteet julkaistaan ensimmäisen kerran elokuussa 2021. Keväällä 2022 palveluun lisätään myös kuntien ja kuntayhtymien vuosikohtaiset tilinpäätökset rikastettuna palveluluokittaisilla taloustiedoilla. Palveluluokittainen tieto korvaa aikaisemman tehtäväluokittaisen tiedon ja antaa tarkan kuvan kuntien menoista ja tuloista. Taloustiedon saaminen palvelukohtaisesti on edellytys muun muassa tuottavuuden arvioinnille. Jatkossa muita tietoja, kuten suoritetietoja, voidaan yhdistellä taloustietojen kanssa. Tämän lisäksi palveluun tulee tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot julkaistaan heti Tutkikuntia.fi-palvelussa ja avoimessa rajapinnassa, kun kunta tai kuntayhtymä on hyväksynyt tietonsa julkaistavaksi. Samasta palvelusta löytyy myös muuta kuntien tilannetietoa, kuten esimerkiksi väestörakenteeseen ja kuntien elinvoimaan liittyviä mittareita.

Tilastokeskuksen tietokannoista jatkossakin hyödynnettävissä kuntatalouden tietoja

Tilastokeskus kerää ja julkaisee kuntatalouden vuositiedot vielä vuodelta 2020.

Tilastokeskuksen tietokannoista on jatkossakin saatavilla Tilastokeskuksen julkaisemat kuntatalouden tiedot vuoteen 2020 asti. Tiedot ovat käytettävissä Tilastokeskuksen Statfin-tietokannoista sekä kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannasta. Lisäksi vuotta 2015 aikaisempia kuntatalouden tietoja on saatavilla Tilastokeskuksen arkistotietokannoista.

Valtiokonttorille raportoidut tiedot toimivat Tilastokeskuksen tilastojen lähdeaineistona

Keruuvastuun siirtymisestä huolimatta Tilastokeskus hyödyntää Valtiokonttorille raportoituja kuntatalouden tietoja lähes entiseen tapaan tilastotuotannossaan. Kuntatalouden tiedot ovat siten merkittävä osa esimerkiksi kansantalouden tilinpidon tilastointia sekä neljännesvuosittaisten että vuosikohtaisten tietojen osalta.

Tutustu

Tutkikuntia.fi
Kuntien neljännesvuosiraportointi
Kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi
Kuntien tilanneseuranta
Valtio- ja kuntatiedon rajapintapalvelut
Tilastokeskuksen kuntien raportoimat taloustiedot -tietokanta
Tilastokeskuksen kuntatalouden neljännesvuositilaston tietokanta
Tilastokeskuksen kuntataloustilaston tietokanta
Tilastokeskuksen arkistotietokanta

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Anne Melanen, Valtiokonttori, anne.melanen(at)valtiokonttori.fi, p. 0295 502 412
Apulaisjohtaja Olli Ahonen, Valtiokonttori, olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi, p. 0295 503 310
Ryhmäpäällikkö Elina Somervuori, Tilastokeskus, elina.somervuori(at)tilastokeskus.fi, p. 029 551 2995
Yliaktuaari Karen Asplund, Tilastokeskus, karen.asplund(at)tilastokeskus.fi p. 029 551 3611

Valtiokonttori. Tilastokeskus.Kuntadata-logo.Tutkikuntia.fi-logo

 

 

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset