Hoppa innehåll

Kostnadsstödet för företag tas i bruk igen

Den 29 september 2020 skisserade regeringen att tillfälligt kostnadsstöd för företag kommer att fortsätta. Ändringar av kostnadsstödet föreslås så att det bättre ska motsvara behoven. De grundläggande principerna för stöd förblir oförändrade.

Arbets- och näringsministeriet sände de föreslagna ändringarna i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag på en remiss.

Företagen ska fortsättningsvis ansöka om stödet elektroniskt hos Statskontoret.

Statskontoret kommer att informera om ansökan och schemat så snart som möjligt. I detta skede besvaras förfrågningar av arbets- och näringsministeriet.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter