• Vad?

  Statskontoret erbjuder ämbetsverk och inrättningar en gemensam kostnadsberäkningsmall och -lösning för statsförvaltningen. I denna beaktas varje ämbetsverks utgångsläge och skräddarsydda specialbehov.

  Att en gemensam modell tas i bruk gör det möjligt att rapportera de totala kostnaderna för kostnadsställena i Kieku.

 • Hur?

  Ämbetsverkets kostnadsberäkning fastställs i samarbete med Statskontoret i enlighet med statens gemensamma funktionsbaserade kostnadsberäkningsmodell. Kostnadsberäkningen genomförs med en Excel-baserad beräkningslösning. Idrifttagningen förutsätter inte nya program eller ändringar i de nuvarande systemen.

  Tveka inte att kontakta Statskontoret. Vi kan tillsammans fundera på eventuella utvecklingsmål och -åtgärder för er kostnadsberäkning.

 • Vad kan vi uppnå tillsammans?

  För utvecklingen av kostnadsberäkningen kan flera enskilda mål som anger riktningen för en målinriktad ledning av verksamheten och ekonomin sättas upp. En högkvalitativ kostnadsberäkning beaktar särskilda behov, såsom prissättning och projektuppföljning, minskar fel samt är dokumenterat ändamålsenlig och sker i realtid så långt det är möjligt.

  Utveckling av kostnadsberäkningen är en gemensam utmaning för statsförvaltningen. Nyttoeffekterna gagnar både det enskilda ämbetsverket direkt och hela statsförvaltningen indirekt.

  Mål för kostnadsberäkningen:

  • tydliggöra och förenkla kostnadsberäkningsprocessen
  • producera väsentlig information till alla som arbetar inom organisationen (inte endast ledningen) till stöd för kunderna samt verksamheten och beslutsfattandet hos samarbetspartnerna
  • även framtidsplanerna, det vill säga budgeteringen av ekonomin och planeringen av verksamheten, blir tydligare.

  Gemensam beräkningsmodell

  Bild: En gemensam beräkningsmodell och -lösning kan vara nyckeln till utvecklingen av er kostnadsberäkning.

   

  Kontakta oss!

  tuomo.haanpaa@valtiokonttori.fi
  tytti.huopainen@valtiokonttori.fi
  ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi