I statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens avkastning, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Där ingår bland annat budgetområdets balansräkning, statens intäkts- och utgiftskalkyl, statens balansräkning samt statsekonomins kassaflödesanalys.

Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser

2020

Januari 2020
Februari 2020
Mars 2020
April 2020
Maj 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augusti 2020
September 2020

Föregående år

December 2019
December 2018
December 2017
December 2016
December 2015
December 2014

Innehållsbeskrivning av statens finansieringsanalys >

Tidsserier för finansieringsanalysen (xls) >

Utgivningskalender av statsekonomins finansieringsanalys:

Statsekonomins finansierings-analys från period: Utgivningstid:
Januari 5. – 20. april *)
Februari 5. – 20. april *)
Mars 16. – 20. april
April 16. – 20. maj
Maj 16. – 20. juni
Juni 16. – 20. juli
Juli 16. – 20. augusti
Augusti 16. – 20. september
September 16. – 20. oktober
Oktober 16. – 20. november
November 16. – 20. december
December 15. – 25. mars *)

*) I årsskiftet (december – februari) avviker utgivningskalendern från motsvarande kalender för meddelandena om de övriga månaderna på grund av uppgörandet av statens bokslut och bokföringsenheternas bokslut. Under denna period är de uppgifter som behövs för att uppgöra meddelandena tillgängliga senare än under de övriga månaderna.

PRENUMERERA FINANSIERINGSANALYS >