I statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens avkastning, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Där ingår bland annat budgetområdets balansräkning, statens intäkts- och utgiftskalkyl, statens balansräkning samt statsekonomins kassaflödesanalys.

Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser

2019

 Januari 2019 >
 Februari 2019 >
 Mars 2019 >
 April 2019 >
 Maj 2019 >
Juni 2019 >
Juli 2019 >
Augusti 2019 >
September 2019 >
Oktober 2019 >
November 2019 >
December 2019 >

Föregående år

December 2018 >
December 2017 >
December 2016 >
December 2015 >
December 2014 >

Innehållsbeskrivning av statens finansieringsanalys >

Tidsserier för finansieringsanalysen (xls) >

Utgivningskalender av statsekonomins finansieringsanalys:

Statsekonomins finansierings-analys från period: Utgivningstid:
Januari 5. – 20. april *)
Februari 5. – 20. april *)
Mars 16. – 20. april
April 16. – 20. maj
Maj 16. – 20. juni
Juni 16. – 20. juli
Juli 16. – 20. augusti
Augusti 16. – 20. september
September 16. – 20. oktober
Oktober 16. – 20. november
November 16. – 20. december
December 15. – 25. mars *)

*) I årsskiftet (december – februari) avviker utgivningskalendern från motsvarande kalender för meddelandena om de övriga månaderna på grund av uppgörandet av statens bokslut och bokföringsenheternas bokslut. Under denna period är de uppgifter som behövs för att uppgöra meddelandena tillgängliga senare än under de övriga månaderna.

PRENUMERERA FINANSIERINGSANALYS >