• Vad?

  I statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras utfallet av statsbudgeten, statens avkastning och utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Där ingår bland annat en balansräkning, statens intäkts- och utgiftskalkyl, statens balansräkning samt statsekonomins kassaflödesanalys.

 • Hur?

  Statsekonomins månatliga finansieringsanalys grundar sig på bokföringsuppgifterna från bokföringsenheterna (budgetekonomin) och statens fonder utanför budgeten (fondekonomin). Statskontoret sammanställer bokföringsuppgifterna till ett månadsmeddelande som publiceras månatligen på Statskontorets webbplats.

  Statskontoret skickar uppgifter som grundar sig på månadsmeddelandet till bland annat Statistikcentralen och finansministeriet.

 • Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser och publiceringsschema

  Statsekonomins månadsmeddelande publiceras alltid i mitten av följande månad. Vid årsskiftet (december–februari) avviker publiceringsschemat från publiceringen av de övriga månadernas meddelanden på grund av upprättandet av statens bokslut och bokföringsenheternas bokslut. Under den här perioden finns de uppgifter som behövs för utfärdandet av meddelandena tillgängliga vid en senare tidpunkt än under de övriga månaderna.

  Läs Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser >