Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm. valtion talousarviotalouden tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman.

Valtiontalouden kuukausitiedotteet

Valtiontalouden rahavirtalaskelman sisältö >

Valtiontalouden rahavirtalaskelman aikasarjat (xls) >

Valtiontalouden kuukausitiedotteen julkaisuaikataulu:

Tiedote ajalta:

Julkaisuaika:

Tammikuu 5. – 20. huhtikuuta *)
Helmikuu 5. – 20. huhtikuuta *)
Maaliskuu 16. – 20. huhtikuuta
Huhtikuu 16. – 20. toukokuuta
Toukokuu 16. – 20. kesäkuuta
Kesäkuu 16. – 20. heinäkuuta
Heinäkuu 16. – 20. elokuuta
Elokuu 16. – 20. syyskuuta
Syyskuu 16. – 20. lokakuuta
Lokakuu 16. – 20. marraskuuta
Marraskuu 16. – 20. joulukuuta
Joulukuu 15. – 25. maaliskuuta *)

*) Vuoden vaihteessa (joulu-helmikuu) julkaisuaikataulu poikkeaa muiden kuukausien tiedotteiden julkaisusta valtion tilinpäätöksen ja kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten laatimisen vuoksi. Tiedotteiden laatimiseksi tarvittavat tiedot ovat tuolloin käytettävissä myöhemmin kuin muina kuukausina.

Tilaa Valtiontalouden kuukausitiedote >