Vilka kostnader ersätts?

Med ersättning för stängning ersätts oflexibla kostnader för affärsverksamheten. Det kan vara till exempel hyreskostnader, tillstånds- och medlemsavgifter, garantiavgifter, maskin- och anläggningskostnader, nyttjanderättsersättningar, licensavgifter och kostnader för nödvändig hyrd arbetskraft. Lönekostnader ersätts också.

Samhörande innehåll