Vad är en tjänstgöringsrelaterad sjukdom?

Enn tjänstgöringsrelaterad sjukdom är en skada eller sjukdom som orsakats av tjänstgöring eller en annan skada eller sjukdom som sannolikt förvärrats av tjänstgöringen. En tjänstgöringsrelaterad sjukdom kan exempelvis vara en stressfraktur eller annan belastningsskada, astma eller ökad benägenhet för urledvridning av en knä- eller axelled till följd av tjänstgöring.

Samhörande innehåll