Mikä on palvelussairaus?

Palvelussairaus on palveluksen aiheuttama vamma tai sairaus tai muu vika, vamma tai sairaus, jota palvelus on todennäköisesti pahentanut. Palvelussairauksia ovat esimerkiksi rasitusmurtumat ja muut rasitusvammat, astma sekä palveluksen pahentama polvilumpion tai olkanivelen sijoiltaanmenotaipumus.

Aiheeseen liittyvät sisällöt