Kommer oanvända och förstörda livsmedel att ersättas till följd av stängningen?

Nej. Livsmedel som kan ha blivit förstörda under stängningen av företagets lokaler kommer inte att ersättas med en ersättning för stängning.

Samhörande innehåll