Hur fungerar mellanbokslutet i ersättningen för stängning?

Företaget/koncernen gör ett mellanbokslut för företaget/koncernen som gäller för stängningsperioden. Om till exempel företagets restaurangstängning har varit i kraft under tidsperioden 9.3.-18.4.2021 ska ett mellanbokslutet göras för stängningsperioden 9.3.-18.4.2021.

Samhörande innehåll