Via Statskontoret ansökningsbara till företag riktade coronastöd

FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (FEMTE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN)
Ansökningstid 21.12.2021 – 18.2.2022

Ersättning för stängning TILL mikro- och småföretag
Ansökningstid 12.5.- 31.8.2021

 

Coronastöd vars ansökningstid har upphört

ERSÄTTNING FÖR ICKE TÄCKTA FASTA KOSTNADER

Ersättning för stängning TILL medelstora och stora företag

Evenemangsgaranti

Företagens kostnadsstöd (tredje omgången)

Företagens kostnadsstöd (andra omgången)

Företagens kostnadsstöd (första omgången)