Inga fler till företag riktade coronastöd via Statskontoret

Ett flertal tidsbestämda till företag riktade coronastöd har funnits tillgängliga genom Statskontoret. Ansökningstiden för samtliga stöd har upphört. Handläggningstiden varierar, men alla sökande kommer att få ett stödbeslut senast den 30.6.2022.

Coronastöd vars ansökningstid har upphört

Stöd för icke täckta fasta kostnader >

FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (SJÄTTE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN)

ERSÄTTNING FÖR STÄNGNING 

FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (FEMTE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN)

Ersättning för stängning TILL mikro- och småföretag

ERSÄTTNING FÖR ICKE TÄCKTA FASTA KOSTNADER

Ersättning för stängning TILL medelstora och stora företag

Evenemangsgaranti

Företagens kostnadsstöd (tredje omgången)

Företagens kostnadsstöd (andra omgången)

Företagens kostnadsstöd (första omgången)