Via Statskontoret ansökningsbara till företag riktade coronastöd

FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (FJÄRDE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN)
Ansökningstid 17.8.- 30.9.2021

ERSÄTTNING FÖR ICKE TÄCKTA FASTA KOSTNADER

Ansökningstid 17.8.- 30.9.2021

Ersättning för stängning TILL medelstora och stora företag
Ansökningstid 15.7.- 13.8.2021

Ersättning för stängning TILL mikro- och småföretag
Ansökningstid 12.5.- 31.8.2021

Evenemangsgaranti
Ansökningstid 15.9.- 7.12.2021

Coronastöd vars ansökningstid har upphört

Företagens kostnadsstöd (tredje omgången)

Företagens kostnadsstöd (andra omgången)

Företagens kostnadsstöd (första omgången)