Hoppa innehåll

Stöd för icke täckta fasta kostnader

  • Regeringen har gjort en proposition om att fortsätta stödet för fasta kostnader utan täckning. Propositionen är nu i utskottsbehandling i riksdagen, arbets- och näringsministeriet meddelar vidare om hur lagen framskrider. Information om stödet kommer att uppdateras på denna sida när lagen bekräftas.