Hoppa innehåll

Faktureringsanvisning i militärskadeärenden

Vård och rehabilitering av krigsinvalider faktureras månatligen i efterhand. Faktureringen för krigsinvalider sker inte elektroniskt utan via krypterad e-post eller i pappersformat, precis som hittills.

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

  • personens namn
  • skadenummer eller personbeteckning
  • den period som fakturan gäller
  • funktionsduglighetsklass.

En faktura kan omfatta tjänsterna för högst 20 personer. Om tjänsterna för flera personer faktureras med en faktura, kan fakturan endast gälla ett ersättningsslag, till exempel rehabilitering i sluten vård.

1. Rehabilitering av krigsinvalider

Rehabiliteringsperioderna faktureras månatligen, med fakturan för den sista månaden i perioden. Till fakturor på rehabilitering i sluten vård, dagrehabilitering och hemrehabilitering (stödd rehabilitering i hemmet) ska alltid bifogas en epikris. Annars är det inte möjligt att betala fakturan. Det finns en särskild anvisning om ersättning av resekostnaderna för hemrehabilitering > . Perioden för bedömning av rehabiliteringsbehovet faktureras efter att perioden avslutats. Perioden i fråga och en kontroll av det allmänna hälsotillståndet kan inte beviljas under samma år. Priset för rehabilitering i öppen vård år 2019:

  • fysikalisk behandling 80 euro/gång
  • massage 60 euro/gång.

2. Anstaltsvård av krigsinvalider

Vården av krigsinvalider som behöver vård dygnet runt faktureras månatligen i efterhand. För en person som åker på permission får anstalten debitera avresedagen och de fyra följande dagarna och för en person som blir inlagd på sjukhus den dag då personen tas in samt den dag då personen skrivs ut.

Växelvården faktureras i slutet av perioden eller, om vården tar flera månader, månatligen.

I veckoanmälan för de ovannämnda (bilaga 2) anges ankomst- och avresedagarna.

Dagverksamheten (tidigare anstaltsvård på deltid/dagsjukhus) faktureras månatligen i efterhand.

En faktura får endast gälla ett ersättningsslag, dvs. att växelvård och anstaltsvård dygnet runt inte kan faktureras med samma faktura. Detta gäller även dagverksamheten.

3. Fakturering för andra grupper

I faktureringen av rehabilitering av makar och änkor samt specialgrupper och veteraner som bor utomlands sker inga förändringar. De faktureras elektroniskt, precis som hittills. Se bilagan med närmare anvisningar (bilaga 3).

4. Kontroll av det allmänna hälsotillståndet

Innehållet i kontrollen har fastställts i samband med konkurrensutsättningen (bilaga 4). År 2019 är priset 230 euro.

5. Kontaktuppgifter

Ytterligare information fås av

Tuulevi Sajankoski
tfn 0295 50 3247
fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter