Hyppää sisältöön

Laskutusohje sotilasvamma-asioissa

1. Laskutus

Kuntoutus- ja hoitolaitoksen lähettämästä laskusta tulee aina käydä ilmi:

• kuntoutujan nimi
• vahinkonumero tai henkilötunnus
• kuntoutuksen ajanjakso ja
• toimintakykyluokka

Ilman näitä tietoja Valtiokonttori ei valitettavasti voi maksaa laskua. Jos laskulle ei ole mahdollista saada näitä tietoja on laskuun liitettävä erillinen laskun liite, josta nämä tiedot ilmenevät (ei kuitenkaan kuntoutusselostetta).

Yhdellä laskulla ei saa laskuttaa enempää kuin 20 henkilöä. Jos samalla laskulla laskutetaan useampaa henkilöä, siinä saa olla vain yhden lajin, esim. sotainvalidien kuntoutuksen tai puolisokuntoutuksen asiakkaita.

Laskujen mukaan ei enää tule liittää kuntoutusselosteita (epikriisejä) vaan ne tulee lähettää tarvittaessa erikseen (katso tästä erillinen ohje alla).

Sota- ja sotilasinvalidien laskut toimitetaan postitse osoitteeseen:

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 Valtiokonttori

tai turvasähköpostin liitetiedostona.

Sota- tai sotilasinvalidien kuntoutusjaksoja EI voi laskuttaa verkkolaskulla.

Puolisoiden, leskien ja erityisryhmien kuntoutuksen laskut laskutetaan verkkolaskuina. Palveluntuottaja toimittaa edellä mainittujen korvauslajien laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Group Oy:n kautta. Viitetietojen (tiliöintikoodien) oikea käyttö on hyvin tärkeää laskujen käsittelyn nopean käsittelyn varmistamiseksi. Tarkemmat ohjeet löytyvät maksusitoumuksen mukana tulevassa laskutusohjeessa.

 

2. Kuntoutusselosteet

Kuntoutus- ja hoitolaitokset, joissa voidaan kuntouttaa toimintakykyluokkaan I, II, III kuuluvia sota- ja sotilasinvalideja, sotainvalidien puolisoja ja leskiä sekä erityisryhmien kuntoutujia:

Valtiokonttoriin tulee lähettää kuntoutusselosteet toimintakykyluokka III kuuluvien asiakasryhmiemme kuntoutusjaksoista, mutta EI toimintakykyluokka I ja II kuuluvien kuntoutusjaksoista. Valtiokonttori pyytää tarvittaessa myös I tai II toimintakykyluokkaan kuuluvan kuntoutusselosteen jälkikäteen.

Kuntoutusselosteita EI saa enää jatkossa toimittaa laskun liitteenä tai sähköpostilla, vaan ne tulee toimittaa erikseen postitse osoitteeseen:

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
Kuntoutusselosteet
PL 60
00054 Valtiokonttori

Samaan kuoreen voi laittaa useamman kuntoutusselosteen.

Kohderyhmä: Kotimarkkinoilla toimivat yritykset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset