Hyppää sisältöön

Laskutusohje sotilasvamma-asioissa

Sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Laskutus ei tapahdu sotainvalidien kohdalla sähköisesti, vaan turvasähköpostilla tai paperilla niin kuin tähänkin asti.

Laskulla pitää olla seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi
  • vahinkonumero tai henkilötunnus
  • veloitettava ajanjakso
  • toimintakykyluokka

Yhdellä laskulla saa laskuttaa enintään 20 henkilön palvelut. Jos samalla laskulla laskutetaan useamman henkilön palvelut, siinä saa olla vain yhden lajin, esim. laitoskuntoutuksen, asiakkaita.

1. Sotainvalidien kuntoutus

Kuntoutusjaksot laskutetaan kuukausittain siten, että laskutus tapahtuu jakson päättymiskuukauden laskussa. Laitos- ja päiväkuntoutuksen sekä kotikuntoutuksen (tuettu kotona kuntoutus) laskun liitteenä on aina oltava epikriisi. Laskua ei voida  maksaa ilman epikriisiä. Kotikuntoutuksen matkakulujen korvaamisesta on oma ohje >. Kuntoutustarpeen arviointijakso laskutetaan jakson päätyttyä. Samana vuonna ei voi saada ko. jaksoa ja yleistä terveydentilan tarkastusta. Avokuntoutuksen hinta vuonna 2019:

  • fysikaalinen hoito 80 euroa/kerta ja
  • hieronta 60 euroa/kerta.

2. Sotainvalidien laitoshoito

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevan sotainvalidin hoito laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Kotilomalle lähtevästä henkilöstä laitos saa velkoa lähtöpäivän ja 4 seuraavaa päivää ja sairaalaan joutuvasta henkilöstä sairaalaan menopäivän ja sairaalasta tulopäivän.

Intervallihoito laskutetaan jakson päättyessä, tai jos se kestää useita kuukausia, kuukausittain.

Edellisten viikkoilmoituksessa (liite 2) ilmoitetaan laitokseen tulo- ja lähtöpäivät.

Päivätoiminta (ent. osa-aikainen laitoshoito/päiväsairaala) laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Samalla laskulla saa olla vain yhden lajin laskutusta, toisin sanoen intervalli- ja ympärivuorokautinen laitoshoito eivät voi olla samalla laskulla. Sama koskee päivätoimintaa.

3. Muiden ryhmien laskutus

Puolisojen ja leskien kuntoutuksen sekä erityisryhmien ja ulkomaan veteraanienlaskutuksen suhteen ei tapahdu muutosta. Ne laskutetaan kuten tähänkin asti sähköisesti. Liitteenä tarkempi ohje (liite 3).

4.Yleisen terveydentilan tarkastus

Tarkastuksen sisältö on määritelty kilpailutuksen yhteydessä (liite 4). Hinta on 230 euroa vuonna 2019.

5. Yhteystiedot

Tarvittaessa lisätietoja antaa

Tuulevi Sajankoski
puh. 0295 50 3247, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Kotimarkkinoilla toimivat yritykset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset