Hoppa innehåll

Referenser vid elektronisk fakturering i militärskadeärenden

Statskontoret har övergått till nätfakturering vid betalning av fakturorna på rehabilitering av specialgrupper, makor och änkor, resekostnader för krigsinvalider som kallats till rehabilitering, extra kostnader för anstaltsvård samt krigsinvalidernas dagsrehabilitering. Serviceproducenten ska skicka fakturorna för ovannämnda ersättningsslag som nätfakturor via OpusCapita Group Oy, som är statsförvaltningens nätfakturaoperatör.

Olika ersättningsslag får inte debiteras med en och samma faktura. Om en faktura till exempel omfattar både rehabilitering av makar och av specialgrupper måste vi skicka tillbaka fakturan.

Övriga fakturor, såsom fakturorna på krigsinvalidernas vårddygn, ska skickas till Statskontoret via krypterad e-post  https://turvaviesti.valtiokonttori.fi eller per post till adressen: Statskontoret, Sove, PB 60, 00054 Statskontoret.

Vår nätfakturaadress är:
Statskontorets nätfakturaadress/EDI-kod: 003702454401100
OpusCapita Group Oy:s förmedlarkod: E204503
Statskontorets FO-nummer: 0245440-1
Momsnummer: FI02454401

Debitering av kostnaderna för rehabilitering av specialgrupper

 • i mottagarfältet:
  Statskontoret
  Sove/Erkki-gruppen
  PB 7016
  01051 Faktura
 • en av följande i referensfältet, beroende på ert verksamhetsområde:
  TK1_KP_Erkki_kunt_Kunta (lokalförvaltningen)
  TK1_KP_Erkki_kunt_Oy (näringslivet)
  TK1_KP_Erkki_kunt_Saatio (icke vinstdrivande organisationer)
 • klientens namn och personbeteckning
 • typ av rehabilitering (rehabilitering i öppen vård, rehabilitering i sluten vård, dagrehabilitering eller stödd rehabilitering i hemmet)
 • rehabiliteringsperiod
 • kostnader per person
 • totala kostnader
 • start- och slutdatum för faktureringsperioden
 • kontaktpersonens namn och telefonnummer.

Bilagorna till fakturorna ska skickas antingen per post eller via krypterad e-post >

Tilläggsuppgifter:

Soili Laurila, tfn 0295 50 2682
fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Debitering av rehabilitering av makar och änkor

 • i mottagarfältet:
  Statskontoret
  Sove/Sajankoski
  PB 7016
  01051 Faktura
 • en av följande i referensfältet, beroende på ert verksamhetsområde:
  TK1_KP_Puolisokunt_Kunta (lokalförvaltningen)
  TK1_KP_Puolisokunt_Oy (näringslivet)
  TK1_KP_Puolisokunt_Saatio (icke vinstdrivande organisationer)
 • klientens namn och personbeteckning
 • skadenummer
 • typ av rehabilitering (rehabilitering i öppen vård, rehabilitering i sluten vård, dagrehabilitering eller stödd rehabilitering i hemmet)
 • rehabiliteringsperiod
 • kostnader per person
 • totala kostnader
 • start- och slutdatum för faktureringsperioden
 • kontaktpersonens namn och telefonnummer.

Bilagorna till fakturorna ska skickas antingen per post eller via krypterad e-post >

Tilläggsuppgifter:

Saija Pyymäki, tfn 0295 50 2681
fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Om ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att använda den kostnadsfria förbindelsen på Statskontorets webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/natfakturering/

Debitering av resekostnaderna för de krigsinvalider som omfattas av det direkta kallelseförfarandet

 • i mottagarfältet:
  Statskontoret
  Sove/Resekostnader
  PB 7016
  01051 Faktura
 • en av följande i referensfältet, beroende på ert verksamhetsområde:
  TK1XBkunt.matka_kutsuOy (näringslivet)
  TK1XBkunt.matka_kutsuSaatio (icke vinstdrivande organisationer)
 • klientens namn och personbeteckning
 • skadenummer
 • rehabiliteringsperiod
 • kostnader per person
 • totala kostnader
 • start- och slutdatum för faktureringsperioden
 • kontaktpersonens namn och telefonnummer.

Bilagorna till fakturorna ska skickas antingen per post eller via krypterad e-post >

Tilläggsuppgifter:

Tuulevi Sajankoski, tfn 0295 50 3247
fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Debitering av dagverksamhetens kostnader

 • i mottagarfältet:
  Statskontoret
  Sove/Dagsjukhuset
  PB 7016
  01051 Faktura
 • en av följande i referensfältet, beroende på ert verksamhetsområde:
  TK1_KP_Sove_Kunta (lokalförvaltningen)
  TK1_KP_Sove_Oy (näringslivet)
  TK1_KP_Sove_Saatio (icke vinstdrivande organisationer)
 • klientens namn och personbeteckning
 • skadenummer
 • faktureringsperiod
 • kostnader per person
 • totala kostnader
 • start- och slutdatum för faktureringsperioden
 • kontaktpersonens namn och telefonnummer.

Bilagorna till fakturorna ska skickas antingen per post eller via krypterad e-post >

Tilläggsuppgifter:

Tuulevi Sajankoski, tfn 0295 50 3247
fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Debitering av extra kostnader för anstaltsvård

 • i mottagarfältet:
  Statskontoret, Sove-enheten
  Extra kostnader för anstaltsvård
  PB 7016
  01051 Faktura
 • en av följande i referensfältet, beroende på ert verksamhetsområde:
  TK1_XB_Sove_Kunta (lokalförvaltningen)
  TK1_XB_Sove_Oy (näringslivet)
  TK1_XB_Sove_Saatio (icke vinstdrivande organisationer)
 • klientens namn och personbeteckning
 • skadenummer
 • orsaken till kostnaderna (hjälpmedel, behandling av en sjukdom etc.)
 • datum då kostnaderna uppstod
 • kostnader per person
 • totala kostnader
 • start- och slutdatum för faktureringsperioden
 • namn och telefonnummer för kontaktpersonen på anstalten.

Kvittona ska inte bifogas till fakturan, men serviceproducenten ska spara dem. Statskontoret kan be serviceproducenten att i efterhand skicka kvittona till Statskontoret. Statskontoret kommer även att vid ett auditeringsbesök kontrollera riktigheten av serviceproducentens fakturor i detta avseende.

Bilagorna till fakturorna ska skickas antingen per post eller via krypterad e-post >

Tilläggsuppgifter:

Tuulevi Sajankoski, tfn 0295 50 3247
fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Om konteringskoder

Konteringskoden ska anges i exakt samma format. Det är med andra ord inte tillåtet att lägga till andra uppgifter i koden, och skiljetecknen, versalerna etc. ska anges på samma sätt. På en nätfaktura ska konteringskoden i första hand anges i inköpsfakturafältet ”tiliöintiviite” (konteringsreferens).

Staten använder nätfakturaformatet Finvoice 2.0, där fältet för konteringsreferens kallas AccountDimension Text. Om fältet i fråga saknas i ert faktureringssystem kan konteringskoden undantagsvis anges i fältet ”ostajan viite/viitteenne” (köparens referens/er referens). I formatet Finvoice 2.0 kallas fältet BuyerReferenceIdentifier.

Om ni inte har möjlighet till nätfakturering ber vi er att kontakta Statskontorets ekonomienhet via e-post: talous@statskontoret.fi.

Ytterligare information och anvisningar om nätfakturering finns på Statskontorets webbplats >

Ni kan även kontakta oss via e-post verkkolaskutus@statskontoret.fi.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter