Valtiokonttorin tavoitteena on kaikessa toiminnassaan henkilötietoja käsitellessään varmistaa, että rekisteröityjen oikeudet toteutuvat ja henkilötietoja käsitellään lainsäädännön ja Valtiokonttorin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään Valtiokonttorissa esimerkiksi erilaisten korvaus-, laina- ja takausasioiden käsittelyssä sekä työnantajatehtävien hoitamisessa.

Valtiokonttorissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Niitä kerätään nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten vain sen verran kun on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Valtiokonttori tekee korvaustoiminnan ja edunvalvonnan laaduntarkastusta ja omavalvontaa. Laaduntarkastuksen ja omavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että rekisterin tietoja käytetään lain ja käsittelyohjeiden mukaisesti, asiakkaita kohdellaan yhdenmukaisesti ja noudatamme ratkaisutoiminnassa hyvää hallintotapaa.

Lue lisää aiheesta tästä linkistä >

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat

Tietosuojaseloste: Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutus

Tietosuojaseloste: Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutus

Tietosuojaseloste: Sotilasvammalain mukaiset korvaukset

Tietosuojaseloste: Ulkomailla asuvien rintamaveteraanien kuntoutus

Vahingonkorvauspalvelut

Tietosuojaseloste: Eroraha ja toistuva korvaus

Tietosuojaseloste: Hirvieläinvahingot

Tietosuojaseloste: Kriisinhallintatehtävässä sattunut tapaturma tai aiheutunut palvelussairaus

Tietosuojaseloste: Liikennevahingot

Tietosuojaseloste: Matkavahingot

Tietosuojaseloste: Matkavahingot; kutsuttujen ilmoittaminen

Tietosuojaseloste: Oikeudenkäynti- ja esitutkintakulut

Tietosuojaseloste: Petoeläinvahingot

Tietosuojaseloste: Rikosvahingot

Tietosuojaseloste: Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Tietosuojaseloste: Sotilastapaturmat ja palvelussairaudet

Tietosuojaseloste: Syyttömästi vangitut ja tuomitut

Tietosuojaseloste: Työtapaturmat ja ammattitaudit

Tietosuojaseloste: Virkavahingot

Tietosuojaseloste: VR:n vanhojen vahinkojen korvaukset

Tietosuojaseloste: Valtion vahingonkorvausvastuu

Yritysten kustannustuki

Tietosuojaseloste: Yritysten määräaikainen kustannustuki