Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon tiedolla johtamisen tila -selvitys jatkuu kunnissa keväällä 2023

Selvityksen ensimmäisessä osassa tiedolla johtamisen tilaa tutkittiin kahdeksassa valtionhallinnon organisaatiossa.  Selvityksen toinen osa toteutetaan keväällä 2023, kun Tiedolla johtamisen tila kunnissa -selvitys käynnistyy.

Otokseen 11 kuntaa ja kaupunkia eri puolilta Suomea

Tiedolla johtamisen tila kunnissa -selvitykseen osallistuu 11 kuntaa ja kaupunkia eri puolilta Suomea. Selvitykseen lähtivät mukaan Tampere, Turku, Jyväskylä, Salo, Rovaniemi, Järvenpää, Rauma, Savonlinna, Kangasala, Nurmes ja Asikkala. Otoksen kunnat valittiin satunaisotannalla noudattaen sitä reunaehtoa, että otos on väestön jakautumiseen nähden edustava.

Creatido kypsyystanalyysi, viitekehys

Tiedolla johtamisen tilan arvioinnissa hyödynnetään Creatidon kypsyysanalyysia, jonka viitekehys on kuvattu yllä olevassa kuvassa. 

Tiedonkeruu toteutetaan kunnissa maaliskuun ja huhtikuun aikana. Sekä kuntien että valtionhallinnon selvityksessä hyödynnetään Creatidon kypsyysanalyysista johdettua kypsyysmallia, jossa on huomioitu julkishallinnon erityispiirteet. Kypsyysanalyysiin sisältyy koko henkilöstön kattava kyselytutkimus sekä työpajoja kaikkien tutkittavien organisaatioiden tiedolla johtamisen vastuuhenkilöiden kanssa.

Selvitykseen osallistuvat organisaatiot saavat arvokasta tietoa tiedon hyödyntäjien näkemyksestä sekä katsauksen tiedolla johtamisen rakenteisiin ja kehityskohteisiin työpajojen kautta. Tiedotamme selvityksen etenemisestä kevään kuluessa.

Tavoitteena luoda toistettava malli tietojohtamisen tilan arviointiin

Valtiota ja kuntia koskevien tietovarantojen ylläpidon, raportoinnin ja tiedon analysoinnin lisäksi Valtiokonttorin tehtävänä on valtionhallinnon tiedolla johtamisen kehittäminen. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jonka tueksi tarvitsemme tietoa julkishallinnon organisaatioiden arjesta.

Nyt tehtävän selvityksen tavoitteena on paitsi kartoittaa tiedolla johtamisen nykytilaa, myös luoda toistettava malli kehityksen seuraamiseksi. Kun koko valtion- ja julkishallinnon tietojohtamista arvioidaan yhtenäisellä mallilla, voidaan kehittämistoimia ja tukea kohdistaa entistä paremmin.

Valtionhallinnon tulokset on julkaistu

Valtionhallinnon tulokset julkaistiin 14.2, ja niistä sekä julkaisutilaisuuden tunnelmista voit lukea lisää Valtiokonttorin uutisesta (valtiokonttori.fi).

Tutustu raporttiin: tiedolla johtamisen tila valtionhallinnossa (PDF)

Lisätietoja antavat:

  • Emma Partanen, Creatido Oy, emma.partanen@creatido.fi
  • Henje Kasslin, Valtiokonttori, henje.kasslin@valtiokonttori.fi
  • Olli Ahonen, Valtiokonttori, olli.ahonen@valtiokonttori.fi
  • Jussi Myllärniemi, Tampereen yliopisto, jussi.myllarniemi@tuni.fi
Valtiokonttori.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset