Hoppa innehåll

Statskontoret börjar använda inkomstregistret i januari 2020

Statskontoret börjar få löneuppgifter från inkomstregistret från och med den 1 januari 2020 och pensions- och förmånsuppgifter från och med den 1 januari 2021.

Vid ersättningshandläggningen, till exempel vid fastställningen av ersättning för inkomstbortfall hämtas de löneuppgifter som behövs direkt från inkomstregistret. Vi frågar arbetsgivare eller ersättningssökanden endast om de uppgifter vi inte får direkt från inkomstregistret.

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell databas med omfattande information om de löner, pensioner och förmåner som betalats ut till medborgarna. Arbetsgivare och andra som betalar prestationer är skyldiga att anmäla uppgifter om utbetalda löner och förmåner till inkomstregistret.

Utöver Statskontoret använder till exempel FPA, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen uppgifterna i inkomstregistret. Myndigheterna och andra som använder uppgifterna får endast de uppgifter i registret som de enligt lag har rätt till och som de behöver i sin verksamhet.

Alla uppgifter fås inte ens i fortsättningen från inkomstregistret

Inkomstregistret underlättar sökandet av ersättningar eller beslutsfattandet för många personer, men det är möjligt att du ännu i fortsättningen bes lämna in uppgifter om till exempel lön eller arbetsförhållande. Detta beror antingen på att din arbetsgivare inte har anmält uppgifter till inkomstregistret eller att uppgifterna i inkomstregistret inte räcker till för att behandla din ansökan. I inkomstregistret finns uppgifter om löner som betalats ut efter den 1 januari 2019.

Ytterligare information:

jurist Tuomo Yliluoma
tfn 0295 50 3349
fornamn.efternamn (at) statskontoret.fi

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter