Hoppa innehåll

Liisa Räsänen blir divisionschef för Statskontorets division Medborgartjänster

Politices magister, Master of Arts in European Economic Studies Liisa Räsänen har utnämnts till ny divisionschef för divisionen Medborgartjänster från och med början av juni. Den nuvarande divisionschefen för divisionen Medborgartjänster Jyri Tapper går i pension i november.

För närvarande arbetar Liisa Räsänen som direktör för resultatområdet Företag och sammanslutningar vid Patent- och registerstyrelsen (PRH). Före Patent- och registerstyrelsen arbetade hon med olika uppgifter vid Kommunikationsverket, senast som direktör för verksamhetsområdet Kundrelationer. Hon har också arbetserfarenhet från Konkurrensverket, där hon arbetade bl.a. som specialforskare.

Liisa Räsänen berättar att intresset för Statskontorets uppgifter väcktes av det omfattande och visionära uppgiftsfältet samt uppgiftsfältets värdegrund. Hon anser att Statskontoret leds väl och enligt undersökningar verkar de anställda nöjda.

“Statskontorets ersättnings- och skadetjänster har en central roll också i digitaliseringen och förnyelsen av ämbetsverket. Det är fint att få komma till ett effektivt och ansvarsfullt ämbetsverk för att arbeta för samhällets och kundernas bästa”, berättar Liisa Räsänen.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter