Hoppa innehåll

Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt

Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt.

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör. Arbetet har utgått från att kommunernas social- och hälsovårdsuppgifter och en del av de övriga uppgifterna överförs till landskapen. Eftersom beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör bör innehållet i de uppgifter om ekonomin som rapporteras (XBRL-taxonomin) förändras. Automatiseringen av rapporteringen om ekonomin pågår dock enligt planerna. Förändringen påverkar heller inte insamlingen av budget- och planeringsuppgifterna för 2020.

Vi inleder omedelbart genomgången av innehållet i de ekonomiska uppgifterna i samarbete med myndigheter och företrädare för kommunerna. Kommunerna kan testa införandet av planeringsuppgifterna i Informationstjänsten för kommunalekonomin (tidigare Informationstjänsten för kommun- och landskapsekonomin) på det tidigare överenskomna sättet.

Beredning av incitamentsystemet för kommunernas digitalisering fortsätter. Statsrådets förordning och öppnande av ansökningsprocessen ska dock avgöras av den nya regeringen.

Ytterligare information:

  • Denis Galkin, specialist, finansministeriet, tfn 09 553 0040
  • Anne Melanen, projektledare, Statskontoret, tfn 029 550 2412
  • Mervi Koponen, projektledare, Statistikcentralen, tfn 029 551 3269
  • Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2162
Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter