Hoppa innehåll

Henje Kasslin blir teamledare för analystjänsterna

Statskontoret producerar analystjänster för statsrådet till exempel inom ekonomi-, personal- och upphandlingsområdena. Åren 2018–2022 har analystjänsterna genomfört över 180 analyser. Medeltalet för kundresponsen är 4,8/5. Det kunniga analysteamet lotsas i fortsättningen av dataanalytiker Henje Kasslin.

Med hjälp av analyserna kan man förklara kopplingarna mellan olika fenomen, jämföra statens ämbetsverk, avdelningar och förvaltningsområden samt förutse den kommande utvecklingen. Eftersom data vanligtvis är mycket splittrade bildar de olika informationshelheter och -produkter i Statskontorets analystjänster. Med hjälp av dessa informationshelheter strävar man efter att förädla data till förståelse och därigenom stöda beslutsfattandet.

Målet med insamlingen av tväradministrativ jämförelseinformation och de analyser som stöder statsförvaltningens beslutsfattande är att stärka den kunskapsbaserade styrningen. Målet är också att synliggöra resultat av kunskapsbaserad styrning och sprida verktyg och lärdomar som har konstaterats fungera bra.

Analys- och rapporteringsuppgiften är en lagstadgad uppgift som ålagts Statskontoret (se lagen om Statskontoret).

Ny teamledare till teamet för analystjänster

Henje i en blå stickad tröja och vit skjorta. Ler med händerna korsade över bröstet

Henje Kasslin är ny ledare för teamet som producerar analystjänster

Dataanalytikern Henje Kasslin blir ny ledare för analysteamet. Tidigare leddes teamet av dataanalytikern Wolf Wikgren. I teamet ingår förutom Kasslin också Arna Hyvärinen, Aune Sanz, Jesse Saukkosaari samt Siiri Naumanen.

Kasslin har arbetat på Statskontoret sedan 2020. Hon har i huvudsak arbetat med att analysera och rapportera om coronastödprojektet samt gjort några analysuppdrag från ministerier. Kasslin, som tidigare arbetat inom den privata sektorn, upplevde övergången till den offentliga sektorn som en intressant och motiverande ny upplevelse. Hon anser att Statskontoret är ett mycket meningsfullt ställe att arbeta på.

Teamledarens roll är en ny erfarenhet för Kasslin, även om hon i sitt arbete i coronastödprojektet hade en samordnande roll. Kasslin väntar ivrigt på hur ett nytt perspektiv till det egna arbetet kommer att kännas. Kasslin upplever att teamet tidigare haft en verkligt kunnig teamledare och därför har hon goda utgångspunkter för att inleda sin nya arbetsbeskrivning.

“Målet är att fortsätta det goda arbete som Wolf har gjort här under de senaste två åren. Dessutom strävar vi med teamet efter att tillsammans fundera över hur vi kan styra vår verksamhet så att den blir allt smidigare och så att den kan utvecklas över tid”.

Den avgående teamledaren Wolf Wikgren tror att teamet förblir i goda händer.

“Det råder inget tvivel om att teamarbetet kommer att vara av hög kvalitet. Henje har på ett mycket exemplariskt sätt lyckats med att leda coronastödprojektet, som också det på sitt sätt varit ett teaminternt team”.

Det är roligt att arbeta tillsammans

Både Kasslin och Wikgren prisar analysteamet. Kasslin upplever att teamets nära samhörighet är en av de viktigaste styrkorna.

“Det är roligt att arbeta tillsammans och vi tillbringar också i övrigt gärna tid tillsammans. Till de övriga styrkorna hör naturligtvis en mångsidig och hög yrkesskicklighet inom olika delområden. Varje teammedlems styrkor och kompetens kompletterar teamet”, berömmer Kasslin.

Även Wikgren betonar att teamet är mycket yrkeskunnigt och erfaret.

Wolf i en mönstrad kragskjorta. Händerna bakom ryggen och glasögonen på.

Avgående teamledaren Wolf Wikgren betonar teamets yrkeskunnighet och erfarenhet

”En liten utmaning för ett par år sedan var att teamet fick många nya medlemmar samtidigt.  Ur teamledarens synvinkel känns det dock som om teammedlemmarna har fått allt mer professionell självkänsla. De har mycket snabbt utvecklats till analytiker som kan agera och utvecklas självständigt”, berättar Wikgren.

Både Kasslin och Wikgren har upplevt sitt arbete som givande och motiverande. Wikgren konstaterar att han inte lämnar Statskontoret tomhänt.

“Upplevelsen av att leda och bygga upp ett team var helt ny samt spännande och intressant. Överlag är den offentliga förvaltningen ett verkligt komplext område att komma in i utifrån, så det har varit en fin och intressant utveckling för mig själv att inse det”, berättar Wikgren.

Läs mer om analystjänsterna >

Läs om teamets case-analyser på webbplatsen Valtiolla.fi >

Text: Miia Mattila

◄ Alla nyheter