Hoppa innehåll

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2023

Statskontoret har publicerat information om räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna och annuitetsjusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3. eller 1.4.2023.

Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets webbsidor: Aravalån till samfund – Allmännyttig ränta och referensräntor fastställda av Statskontoret >

Förhandsinformationsbrev finns tillgängliga för kunderna att hämta i lånekundernas tjänst. Logga in på tjänsten med Suomi.fi -indentifikation. Förhandsinformationsbreven skickas inte längre med posten.

Bilaga: Annuiteter och räntor för aravalån 2023 (pdf)

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter