Hoppa innehåll

Statskontoret Finlands Peppol-myndighet

Från och med juli 2022 är Statskontoret officiellt medlem i föreningen OpenPeppol. I och med medlemskapet grundas Peppol-myndighetsfunktionen vid Statskontoret hösten 2022.

Vad är Peppol? Peppol är ett nätverk genom vilket olika aktörer kan förmedla elektroniska affärsdokument till varandra på ett standardiserat, branschoberoende sätt. Största delen av Finlands viktigaste handelspartnerländer främjar användningen av Peppol-nätet i sin region.

OpenPeppol AISBL är en i Belgien registrerad icke-vinstdrivande internationell förening som består av medlemmar från både den offentliga och den privata sektorn. Föreningen OpenPeppol ansvarar för att utveckla, upprätthålla och genomföra Peppol-nätverkets definitioner, verksamhetsmodell och tjänster.

Som Finlands Peppol-myndighet ansvarar Statskontoret för att Peppol-nätverket används och samordnas i Finland. I myndighetens uppgifter ingår bland annat att rekrytera, stöda och övervaka att Peppol-tjänsteleverantörerna följer OpenPeppol-sammanslutningens regler.

“Den nationella Peppol-myndighetens centrala uppgift är att stöda och uppmuntra organisationerna att använda elektroniska Peppol-baserade affärsdokument och Peppol-nätet”, berättar Keijo Kettunen, projektdirektör vid Statskontoret. Till myndighetens uppgifter hör också att följa utvecklingen av den nationella lagstiftningen samt att koordinera utbildningar och öka kompetensen.

I och med myndighetsverksamheten Peppol kan Finland delta i och påverka utvecklingen av det internationella Peppol-nätverket och meddelandetrafiken. Utvecklingsarbetet utförs öppet och i nära samarbete med intressentgrupperna.

 

◄ Alla nyheter