Hoppa innehåll

Tjänster för polisen

 • Detta är en servicesida avsedd för poliser. Sidan innehåller information om alla Statskontorets tjänster som gäller poliser. Kontaktuppgifterna finns på ersättningsslagens egna servicesidor.

  Du hittar alla ersättningsansökningar i vår e-tjänst:

  ANSÖKNINGSBLANKETTER

  Hjälp oss att utveckla servicesidans innehåll och ge feedback via detta formulär >

 • Vid olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom (distansarbete eller närarbete)

  Som polis är du anställd hos staten och därför ersätts olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar enligt lagen. Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är densamma för alla statsanställda, oberoende av arbetsbeskrivning. I lagen föreskrivs vad Statskontoret kan ersätta.

  I början av 2023 trädde en ny lag om olycksfall i distansarbete i kraft och den förbättrade statsanställdas olycksfallsskydd i distansarbete. Du hittar mer information om detta via länken nedan, i avsnittet Distansarbete.

  Gör så här vid olycksfall
  • Uppsök läkare.
  • Uppge vid läkarbesöket din arbetsgivares namn och Statskontoret som försäkringsanstalt.
  • Gör omedelbart efter olyckan en olycksfallsanmälan i Statskontorets e-tjänst.
  • Meddela din chef om olycksfallet i arbetet.
  • Du kan komplettera en öppen olycksfallsanmälan senare med blanketten för tilläggsuppgifter.
  • Olycksfallsombudsmannen får information om din anmälan, kontrollerar och bekräftar den.
  • Du får ett meddelande per e-post när olycksfallsombudsmannen har kontrollerat och bekräftat din anmälan.
  • Statskontorets beslut skickas till dig per post.

  Mer information om ersättning av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

 • Skydd för reseskador utomlands

  Om du åker på tjänsteresa utomlands är statens skydd för reseskador din reseförsäkring.

  Före resan
  • Ladda före resan ner appen Safeture Pro och spara telefonnumret/-numren till Falcks 24/7-jourtelefon i din telefon. Du får användarnamn och lösenord till appen från ditt ämbetsverk.
  • Ta även med ditt europeiska sjukvårdskort om ditt resmål är ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Kortet kostar dig ingenting. Information om det europeiska sjukvårdskortet och anvisningar för hur du ansöker om kortet hittar du här
  • Kontrollera med företagshälsovården behovet av eventuella vaccinationer och annan medicinering som förebygger smittsamma sjukdomar i ditt destinationsland. Vård som getts före resans början ersätts inte från statens reseskadeskydd.
  • Gör en reseanmälan till utrikesministeriet >
  • Se i eOppiva ”Matkustusturvallisuus ulkomaan virkamatkoilla”

  Mer information om statens skydd för reseskador

 • Vid trafikskada

  En trafikskada som orsakats av en polisbil eller något annat motorfordon ersätts med statsmedel.

  Trafikförsäkringen ersätter den oskyldiga partens egendomsskador och alla personskador. Den ersätter dock inte den skyldiga partens skador på det egna fordonet.

  Mer information om ersättning av trafikskador

 • Brottsskadeersättningar

  I dina arbetsuppgifter kan du själv bli offer för ett brott. Då kan du få ersättning med statsmedel för personskada och lidande.

  Kom ihåg att berätta för brottsoffret om möjligheten att ansöka om ersättning hos Statskontoret.

  Mer information om brottsskadeersättningar

 • Sakskada i arbetet

  En statsanställd kan få ersättning för skada på egendom i arbetsuppgiften (= arbets- och tjänsteskador). Ersättningen betalas endast för skador som på något sätt beror på tjänste- eller arbetsuppgifternas särskilda karaktär.

  Även den som bistått i en tjänste- eller arbetsuppgift har samma rätt till ersättning.

  Mer information om sakskada i arbetet.

 • Ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar

  Polisens fel eller försummelse kan orsaka skada som staten ansvarar för med stöd av skadeståndslagen eller en speciallag.

  Statskontoret ersätter personskador och lidande som orsakats av polisen. Polisen behandlar och ersätter emellertid sakskador eller förmögenhetsskador som orsakats av polisens förfarande.

  Mer information om ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar