• Servicebeskrivning

  Personer anställda av staten kan erhålla ersättning för egendom som har skadats i arbetet (=arbets- och tjänsteskador). Du kan endast få ersättning för skador som på något sätt beror på tjänste- eller arbetsuppdragens särskilda karaktär.

  Även den som har hjälpt till i tjänsteutövningen eller arbetsuppgiften har samma rätt till ersättning.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Villkoren för att erhålla ersättning är att

  * den sökande är anställd av staten
  * den sökandes egendom har tagit skada på grund av en tjänsteutövning eller arbetsuppgift eller att den har tagit skada under särskilda förhållanden på grund av tjänsteåtgärd eller arbetsuppgift
  * den skadade egendomen är den sökandes egen, såsom kläder, annat föremål som har varit med under tjänste- eller arbetsuppdraget eller fordon som har använts.

 • Gör så här

  Ersättningen söks hos Statskontoret med ansökningsblanketten invid.

  När du ansöker om ersättning är det viktigt att du tillräckligt noggrant berättar om skadehändelsen och omständigheterna kring den, eftersom alla skador i arbetet inte nödvändigtvis omfattas av ersättningen.

  Ansök om ersättning inom tre månader från det att skadan har inträffat oberoende av om

  * du har fått ett nytt föremål istället för det skadade föremålet eller
  * om du har fått en faktura för det nya föremålet.