Valtiokonttori tuottaa julkishallinnolle lukuisia julkaisuja, jotka liittyvät mm. valtion talous- ja henkilöstöhallintoon sekä työhyvinvointiin ja riskienhallintaan.

Taloushallintoon liittyviä julkaisuja ovat mm. valtion tilinpäätös ja valtion kirjanpidon käsikirja. Julkaisemme myös oppaita ja esitteitä mm. vahingonkorvausasioista, Kaiku-työhyvinvointipalveluista ja riskienhallinnasta sekä henkilöstön tukemisesta organisaation muutostilanteissa.

Valtiokonttori tukee tiedolla johtamista tarjoamalla keskitettyä julkisen hallinnon analysointi- ja raportointipalvelua. Toiminnan tavoitteena on mm. varmistaa, että konserniraportoinnin tietoja hyödynnetään laajasti toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa hallinnon eri tasoilla sekä poliittisessa päätöksenteossa. Osana palvelua tuotamme Tiedolla johtamisen julkaisusarjaa. Voit tutustua sarjan julkaisuihin alla olevista linkeistä.

Selvitykset ja loppuraportit

Taloushallinnon julkaisuja

Työelämäpalvelut

Työsuojelutiedotteet ja työtapaturmajulkaisut

Tiedolla johtamisen julkaisuja

Valtiokonttorin julkaisusarja: Tiedolla johtaminen

Julkaisujen tilaukset

Uutiskirjeet ja muut sähköiset julkaisut >
Tapaturma-asioiden julkaisut: viestinta@valtiokonttori.fi