Vilken finansiering kan man använda för att betala avgifter som betalas innan köpet?

Handpenning eller reserveringsavgifter som betalas innan köpet kan inte lyftas från BSP-kontot, utan betalas med egna medel. Den andel som betalas innan köpet minskar det slutgiltiga lånet eftersom man inte behöver låna för denna andel. En andel som betalats innan köpet kan inte heller räknas med i den egna sparandelen på 10 procent.

Det finns bara ett köpdatum och det är då köpebrevet undertecknas. Med hänsyn BSP-sparande finns inget ”förköp” och ”slutgiltigt köp”. Man kan betala köpeskillingen till säljaren i flera delar men det finns ändå bara ett köpdatum, och det är vanligen när säljaren får den första delbetalningen.

Samhörande innehåll