Varför lönar det sig för evenemangsarrangören att vänta tills e-tjänstens elektroniska formulär öppnas den 15.6?

Statskontoret önskar att evenemangsarrangörerna om möjligt väntar tills den elektroniska ansökningen öppnas och att pdf-/pappersansökningar bara skickas för de evenemang som ordnas i början på juni. E-tjänsten öppnas 15.6 och Statskontoret ordnar i det skedet ett separat webbinarium om ansökningen av evenemangsgarantin.

E-tjänstens elektroniska formulär har flera fördelar jämfört med pappers- och pdf-blanketten:

  • Inloggningen till e-tjänsten sker via Suomi.fi och då kommer uppgifterna för den som fyller i ansökan och företagets uppgifter automatiskt till formuläret.
  • Smidigt att ange kostnadskalkyl och underleverantörer eftersom e-tjänsten lotsar användaren vidare med formuläret och visar uträkningarna när man fyller i uppgifter. Det går även att lägga till extra rader vid behov.
  • Antal fel och behovet av tilläggsuppgifter minskar eftersom formuläret t.ex känner av felaktiga FO-nummer och uträkningar. Hanteringen av den elektroniska ansökningen går snabbare och den sökande får sitt beslut snabbare.
  • Informationen om de som fått evenemangsgaranti samt de underleverantörer som omfattas av garantin publiceras utan dröjsmål på Statskontorets webbsida eftersom den elektroniska processen möjliggör snabb dataöverföring.
  • De uppgifter som angetts i det elektroniska formuläret överförs säkrare i rätt form till hanteringen av en möjlig ansökan om ersättning. Statskontoret hanterar inlämnade evenemangsgarantiansökningar huvudsakligen enligt evenemangets startdatum, vilket betyder att pappersansökningarna för evenemang som ordnas efter mitten på juni nödvändigtvis inte hinner hanteras före den 15.6 ifall det kommer rikligt med ansökningar med manuell hantering. Det är möjligt att fylla i en pappers- eller pdf-ansökan även efter den 15.6 för dem som av någon anledning inte kan använda Suomi.fi tjänsten.