Varför är gränsen för omsättningens minskning så stor?

Företagets omsättning ska ha minskat med över 30 procent för att stöd ska kunna beviljas. Det här beror på att målet med kostnadsstödet är att rikta stödet speciellt till sådana företag vars omsättning sjunkit mest på grund av coronapandemin. Nedgången i omsättningen har definierats till över 30 procent även under tidigare ansökningsomgångar av kostnadsstödet och för tidigare stöd till enskilda näringsidkare som beviljats av kommunerna.

Samhörande innehåll