Behöver man ansöka om stödet snarast möjligt? Räcker det bara till de första som söker?

Nej det behöver man inte. De som uppfyller villkoren enligt lagen får stöd.

Samhörande innehåll