Kan jag få förskottsersättning?

Till sökanden kan på begäran utbetalas förskottsersättning, om beslutet i ett ersättningsärende fördröjs vid Statskontoret av orsaker som inte beror på sökanden och sökanden har rätt till en ersättning av betydande storlek. Förskottsersättning kan utbetalas först efter att ansökan varit anhängig i minst fyra månader.

Förskottsersättning kan utbetalas endast om:

  • avgörandet dröjer av sökanden oberoende skäl
  • sökanden har uppenbar rätt till ersättning
  • ersättningsbeloppet är av betydande storlek
  • ansökan har varit anhängig hos Statskontoret i minst fyra månader

Alla villkor måste uppfyllas för att förskottsersättning kan utbetalas.

Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst mån-fre kl. 9-12 tfn. 0295 50 2736 eller via e-post rikosvahingot(at)valtiokonttori.fi.

Du kan ansöka förskottsersättning elektroniskt genom att fylla i blanketten för tilläggsuppgifter.

Samhörande innehåll