Kan ersättning betalas ut till en annan person än ersättningstagaren?

Ja, om man ger Statskontoret en specifik fullmakt för detta.

Samhörande innehåll