Kan en person som är över 40 år få BSP-lån?

En person som är över 40 år kan få BSP-lån om han eller hon har öppnat ett BSP-konto och gjort minst en godkänd deposition (150 euro) på BSP-kontot innan han eller hon fyllt 40 år.

Samhörande innehåll