Kan en person som är över 44 år få BSP-lån?

En person som är över 44 år kan få BSP-lån om hen har öppnat ett BSP-konto och gjort minst en godkänd deposition (150 euro) på BSP-kontot innan hen fyllt 45 år.

Samhörande innehåll