Jag är praktikant på CIMO i sex månader. Det är fråga om obetald praktik. Gäller skyddet för mig?

Om du är praktikant på en finländsk statlig myndighet omfattas du av statens reseskadeskydd.

Samhörande innehåll