Hur ansöker man om stödet?

Ansökan om kostnadsstöd görs via Statskontorets e-tjänst och den börjar i november 2022.

Samhörande innehåll